JIWINAIA  ANDROLA - PHOTOGRAPHY KRISTINA PODOBED & GENIA VOLKOV  / STYLING STAS - MUA YULYA ZALESSKAYA - HAIR STETS JULIA - TALENT OKSANA DOBRIYVECHER & STACIA ROZ