JIWINAIA  INTERSTELLAR - PHOTOGRAPHY KRISTINA PODOBED & GENIA VOLKOV  / MUA YULYA ZALESSKAYA - TALENT DARINA SHESTAKOVA, REBECCA & OKSANA DOBRIYVECHER - STYLIST ANASTASIIA GUTNYK